Abeltje

Dutch School Canberra

Welkom! / Welcome!

Abeltje is een naschools initiatief van enthousiaste ouders en leerkrachten om kinderen uit Canberra en omgeving in aanraking te laten komen/blijven met de Nederlandse taal en cultuur.

Abeltje is an after-school initiative of enthusiastic parents and teachers to help children from Canberra and the surrounding area to get/stay in contact with the Dutch language and culture.

Leer meer over … / Learn more about …

Abeltje speelgroep, voor kinderen van 0 tot 5 jaar.

Abeltje playgroup, for children aged 0 to 5.
Abeltje Dutch School, voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

Abeltje Dutch School, for children aged 5 to 12.
Abeltje oudercommissie.


Abeltje parent committee.

Vragen? / Questions?

Heb je vragen, of wil je een gratis proefles aanvragen voor jouw kind? Neem contact met ons op via CanberraDutchSchool@gmail.com.

Do you have any questions, or would you like to request a free trial lesson for your child? Contact us at CanberraDutchSchool@gmail.com.