Dutch school Canberra

Welkom op de website van Abeltje Dutch School Canberra!

Abeltje is een naschools initiatief van enthousiaste ouders en leerkrachten om kinderen uit Canberra en omgeving in aanraking te laten komen/blijven met de Nederlandse taal en cultuur.

Op dinsdagmiddag van 16:00 – 17:30 uur geven wij Nederlands onderwijs aan kinderen in de leeftijd kindergarten t/m 12. Tijdens de les hebben we aandacht voor:

Vragen?

Mocht je vragen hebben, neem contact op via onderstaand e-mailadres of meld je kind aan voor een gratis proefles.

e-mail:canberradutchschool@gmail.com

Welcome to the website of Abeltje Dutch School Canberra!

Abeltje is an after-school initiative of enthusiastic parents and teachers to help children from Canberra and the surrounding area to get /stay in contact with the Dutch language and culture.

On Tuesday afternoons from 4 to 5:30pm we provide Dutch education for children aged kindergarten to 12. During the lessons we highlight:

Questions?

Should you have any questions, please contact us via email or sign your child up for a free trial lesson.

email:canberradutchschool@gmail.com

Locatie

"ACT playgroups" gebouw, 41 Templeton street in Cook

Het beste is om ingang Ellis street te gebruiken. Daar is ook voldoende parkeergelegenheid.

Lestijden

Elke dinsdag tijdens schoolweken van 16:00 tot 17:30 uur (4 x 10 weken per schooljaar).

Uitstapjes

Naast de gewone lessen worden er enkele malen per jaar excursies georganiseerd, zoals de jaarlijkse trip naar de ijsbaan. Ook hebben we een aantal videos opgenomen op locatie in Canberra, zoals "Doe de Kanga" en "Energie".

Location

"ACT playgroups" building, 41 Templeton street in Cook

The class room we use is right at the entrance, closest to the parking lot off Ellis street.

School hours

Every Tuesday in the ACT school terms from 4 to 5.30pm (4 x 10 weeks every school year).

Excursions

Beside the regular lessons we organise excursions every year, like the yearly trip to the ice skating rink. We also created some videos like "Energie" and "Doe de Kanga" which was filmed all over Canberra.

Meld je aan

De kosten voor de lessen zijn $16 per les (per term vooruitbetalen).

Wil je je kind(eren) aanmelden, stuur dan een e-mail naar canberradutchschool@gmail.com.

Vacatures

Heb je interesse om ook bij Abeltje te komen lesgeven?

Mocht je ervaring hebben op het gebied van lesgeven van kinderen in Nederland of Belgie en woon je of ben je op weg naar Canberra, neem dan contact met ons op.

Oudercommissie

De school heeft een actieve oudercommissie. Neem contact op als je interesse hebt.

Apply now

The charge per lesson is $16 (to be paid upfront per term).

In case you are interested or for further questions, e-mail us: canberradutchschool@gmail.com.

Job opening

Are you interested in teaching at Abeltje Dutch School?

In case you have experience in teaching children in the Netherlands or Belgium and you live in or around Canberra, then please contact us.

Parent Committee

The school has an active parent committee. Please contact us when you are interested.